Contactpage

Contact Page overview contactpage gif in CallMonkey

The Contact Page consist out of the following parts:

What you should know

 • The Address Score represents the priority of an address. The address with the highest score will always appear first.
 • Use the Contact Attempts notes field to already store information when you don’t yet know outcome of the conversation.
 • The Form (Text blocks, Fields and Disposition Codes can be different per Campaign.

The contactpage contains all information about a specific address.

details When you Alle adresgegevens staan in de contactpagina. Het gaat hierbij niet alleen om de contactgegevens maar ook om de contacthistorie en het formulier; de leidraad van het gesprek.

De Contactpagina verschijnt wanneer de gebruiker op de knop ‘Begin met bellen’ of op het bel icoontje klikt op de startpagina. Deze pagina bestaat uit de onderdelen:

Fixed header

Fixed header on contactpage in CallMonkey

The fixed headers appears on top of the page and stays on top when you scroll down.

Logo en campaign name

The CallMonkey logo appears by default. You can add your own customer logo. The name of the campaign appears to the right side of the logo.

Logo en campagne naam contactpagina CallMonkey

Telephone pulldown and call button

Whether or not the phone number pulldown and the call button appear can be can be set in phone settings (campaign).

You can click on the phone number pulldown when a phone number is set and multiple phone numbers are added to the form to which the campaign belongs.

telefoon pulldown en belknop met telefoonnummer CallMonkey

The phone setting in campaigns determines when the call is initiated.

 • click-to-dial
 • direct dialing
 • direct dialing (with delay)

With click-to-dial the users determines when call is initiated. The phone number is automatically dialed when it is set to direct dialing and after some seconds when it is set to direct dialing (with delay).

Select another phone number from the pulldown if the default phone number is empty.

Telefoon nummer selecteren in telefoon pulldown CallMonkey

Phone fields have to be added to the form in order to appear in the phone number pulldown

Timer

The timer starts when an address appears. The timer stops when:

 • The internet connection got lost
 • The browser (or tab) is closed
 • The time spent in a specific address exceeded 30 minutes
 • You clicked Stop or Next
 • You clicked ‘Oke and Stop’ or ‘Oke and Next’ in the disposition code detail screen
Minuten teller op contactpagina Callmonkey

Stop and next

The address will be saved when you click on Stop or Next.

You will be redirected to the start page when you click Stop and a new address will appear when you click Next.

Knoppen stop en volgende CallMonkey

The follow-up time doesn’t change when you click Stop. The follow-up time changes with 60 minutes from the moment you click Next. The address will appear again in 60 minutes.


The button Next only appears when you clicked the button ‘Next address’ on the start page. The button will not appear when you picked an address from the contact list.

Address summery

The address summery can be set per campaign. Organisation, contact person and system fields can be merged into this summery block.

Suppressed Email

Adres score

The address score is a cumulative score based on

 • contact score
 • email score
 • website score
Adres score contactpagina Callmonkey

Contact score

The contact score is a weighted score based on the sum of contact priority divided by the number of contact attempts.

Every address that has to be contacted gets a number based on the disposition code clicked.

Contact priorityNumber
No contact1
Open2
Contact person not reached3
Contact person reached4
Contact person reached (high prio)6

Klik op het tabblad Contact score om de berekening van de Contact score te bekijken.

Contact score contactpagina Callmonkey

De Sales Funnel fase; Suspect, wordt standaard meegenomen in de berekening. De adressen in de fase Suspect krijgen hierdoor een hogere Adres score dan adressen waar één of meerder malen geen contact is geweest.

E-mail score

De E-mail score wordt alleen berekend wanneer er in de vorige contactpoging een E-mail is verstuurd.

StatusScore
Verstuurd0,25
Ontvangen0,50
Geopend0,75
Geklikt1

Klik op het tabblad E-mail score om de score van de e-mail te bekijken.

Email score contactpagina Callmonkey

De status ‘Verstuurd’ betekent dat de E-mail vanuit CallMonkey is verstuurd. ‘Ontvangen’ betekent dat de E-mail door de mail server van de geadresseerde is ontvangen.


De status ‘Ontvangen’ betekent niet altijd dat de geadresseerde de E-mail heeft ontvangen in zijn of haar mailbox. Het kan zijn dat de E-mail nog niet intern is verstuurd naar de juiste mailbox.

Een E-mail krijgt de status ‘Geopend’ wanneer deze door de geadresseerde is geopend. Wanneer de geadresseerde op een link in de E-mail klikt dan krijgt deze de status ‘Geklikt’.


De E-mail score kan maximaal 1 zijn, dat wil zeggen “Geklikt”.

BANT score


Contact score contactpagina Callmonkey

Contact history

In het onderdeel Contact historie zijn alle contactpogingen opgenomen.

Contact historie laatste contactpoging contactpagina CallMonkey

De laatste contactpoging wordt als eerste getoond met het opmerkingenveld.

Contact historie contactpagina CallMonkey

In het onderdeel Contact historie zijn alle contactpogingen opgenomen. De laatste contactpoging verschijnt bovenaan met alle details.

Contact historie laatste contactpoging contactpagina CallMonkey

Email Status

Contact Attempt notes

Form

Het onderdeel Formulier kun je flexibel samenstellen en de opbouw kan per Campagne verschillen. Een Formulier bestaat in ieder geval uit een Veld blok, Resultaatcode blok en vaak een Tekst blok.

Text block

In de meeste gevallen begint het Formulier met een Tekst blok. In het Tekst blok kun je velden opnemen die automatisch worden samengevoegd.

In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld met betrekking tot de naam van de contactpersoon.

Tekst blok contactpagina CallMonkey

Bekijk het onderdeel Tekst blok voor meer informatie over het samenvoegen van Velden in een Tekst blok.

Disposition Code block

Met de Resultaatcodes wordt het resultaat van de contactpoging vastgelegd en verschijnt in de meeste gevallen het Resultaatcode detail scherm.

De Resultaatcodes verschijnen als blauwe knoppen op het Formulier.

resultaat met en zonder opvolgdatum tijd CallMonkey

Het Resultaatcode detail scherm verschijnt niet wanneer de blauwe resultaatcode schuingedrukt is, zoals de knop ‘Bezet‘ in bovenstaande afbeelding. Het adres wordt automatisch opgeslagen met een vooraf opgegeven opvolgdatum en -tijd.

Wanneer de resultaatcode niet schuingedrukt is, zie je het Resultaatcode detail scherm. Afhankelijk van de soort Resultaatcode komen er verschillende opties naar voren:

 • Opmerkingenveld
 • Opvolgdatum en -tijd
 • E-mail
 • Afspraak
 • Offerte
 • Order
 • Verloren
Resultaatcode Negatief en Afvoeren Contactpagina CallMonkey

Opvolgen E-mail

Resultaatcode met opvolgdatum en opmerking in contactpagina CallMonkey

Field block

Je kunt één of meerdere Veld blokken opnemen in een Formulier. In totaal kun je 12 verschillende Type velden toevoegen.

Per veld kun je bepaalde instellingen toevoegen die de Gebruikers helpen bij het invoeren van de gegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een melding wanneer er een Foutieve waarde in een veld wordt ingevuld of hulp bij het invoeren doordat er een Standaard waarde staat ingevuld.

Veld blok contactpagina CallMonkey

Wanneer er contact is geweest met de juiste contactpersoon of wanneer er een afspraak gemaakt kan worden, kun je bepaalde velden verplicht stellen.

Dynamic Survey

Een formulier kun je ook opbouwen als een dynamische enquête (vragenlijst). Onderaan de pagina verschijnen dan groene knoppen.

visualisatie op dynamische enquete op de contactpagina CallMonkey

Door op één van de knoppen te klikken wordt je doorgeleid naar het volgende onderdeel met relevante vragen.

Op de pagina Dynamische enquête vind je meer informatie over het aanmaken van een dynamische enquête.

Heeft dit artikel geholpen? (Verplicht)
 Ja Nee

Wat kunnen wij doen om artikelen zoals dit te verbeteren?

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

 • Bel ons

  020 - 7470001